Qui trình thiết kế logo Mindberry

Mindberry GmbH là một công ty có trụ sở tại Vienna, Áo cung cấp dịch vụ tư vấn và quản lý dự án cho các khách hàng. Họ đã có công việc kinh doanh tại Áo với quan điểm mở rộng dịch vụ tại Anh, Đức và cuối cùng khách hàng Mỹ.

thiết kế logo Mindberry finish

Bản thiết kế logo Mindberry Hoàn thiện

Họ không cung cấp bất kỳ ý tưởng đầu tiên hay một tóm tắt ban đầu, nhưng đã yêu cầu mà tôi tạo ra một giải pháp mà sẽ tác động đến cả hai đối tượng, trẻ hợp thời trang hay các công ty bảo thủ hơn.

Tôi đã tiếp cận của họ bằng việc cung cấp một logo bao gồm một biểu tượng đơn giản với màu sắc không quá nhiều hoặc các yếu tố được sử dụng.

Xây dựng và Phát triển

Ban đầu tôi nhìn vào tên mindberry của công ty, và tự động tập trung để tạo ra một logo sử dụng một hình dạng quả berry (quả mọng ), hay quả berry một tạo thành các yếu tố khác nhau.

Dưới đây bạn sẽ thấy bản phác thảo ban đầu của tôi. Bạn sẽ thấy rằng tôi đã cố gắng lựa chọn các thay thế khác nhau để kết hợp “m” các chữ cái đầu và ‘b’ vào hình dạng của berry, nhưng điều này không tạo ra một logo tốt và nhìn không đủ thuyết phục.

Tôi tiếp tục động não – brainstorming và nghiên cứu và tìm thấy cảm hứng trong một số quả khác nhau và dưới đây bạn sẽ thấy những khái niệm ban đầu đã được lựa chọn và trình bày cho khách hàng.

logo quy trinh 01 Hướng dẫn thiết kế logo Mindberry

logo quy trinh 00 Hướng dẫn thiết kế logo Mindberry

logo quy trinh 13 Hướng dẫn thiết kế logo Mindberry

Những phác thảo trên đã được trình bày cùng nhau để hiển thị nhiều hình dạng quả berry có thể được áp dụng đối với các thương hiệu.

Nhưng khách hàng cảm thấy rằng chúng có một chút hạn chế và không hấp dẫn đối với khách hàng của công ty của họ. Vì vậy tôi tạo ra các thiết kế dưới đây để hình thành một berry, nhưng với một phong cách khác nhau với nhiều góc cạnh, tính toán và đã có một chút hấp dẫn từ công ty.

logo quy trinh 03 Hướng dẫn thiết kế logo Mindberry

Việc sử dụng các màu tối hơn trong phiên bản này là để cung cấp cho phản ứng dễ chịu cho nhiều người.

Các khách hàng có được nhiều hơn một chút ấn tượng với ý tưởng lần thứ hai nhưng họ nói sẽ quan tâm hơn nếu tôi có thể tạo ra một logo cho họ mà không liên quan đến một yếu tố của quả berry, cái mà họ cảm thấy nó vẫn có xu hướng cũ không đủ hấp dẫn cho khách hàng của họ.

Điều này thật khó khăn vì ban đầu tôi đã quen với việc dùng berry khi trình bày với một khách hàng với tên mindberry, do đó tôi bắt đầu lại từ đầu và bắt đầu bằng suy nghĩ ‘mindberry là gì?’

Tôi quyết định rằng đó là một thuật ngữ trừu tượng cho một ý nghĩ hoặc ý tưởng và để thử nghiệm với thiết kế một biểu tượng như cái đầu nảy sinh ý nghĩ. Dưới đây bạn sẽ nhìn thấy phác thảo tay ban đầu của tôi.

logo quy trinh 06 Hướng dẫn thiết kế logo Mindberry

logo quy trinh 05 Hướng dẫn thiết kế logo Mindberry

logo quy trinh 10 Hướng dẫn thiết kế logo Mindberry

Sau khi quyết định trên ý tưởng thô, tôi bắt đầu để hoàn tất các khái niệm bằng cách tính toán các yếu tố toán học của biểu tượng, sau đó tái xây dựng, làm gọn và chuyển giao bản phác thảo của tôi vào lưới Dot Book.

logo quy trinh 07 Hướng dẫn thiết kế logo Mindberry

logo quy trinh 09 Hướng dẫn thiết kế logo Mindberry

Tôi bây giờ đã có bản thảo của logo và đã có thể mang lại nó vào máy tính.

logo quy trinh 04 Hướng dẫn thiết kế logo Mindberry

Sử dụng Adobe Illustrator, tôi đã có thể nhanh chóng tái tạo lại bố trí hài hòa toán học. Đây là khóa học về quá trình khi thiết kế ban đầu đã được vẽ trên giấy.

Do đó tôi một lần nữa sẽ nhấn mạnh rằng phác thảo tay là một phần thiết yếu để thiết kế bất kỳ thứ gì.

Bạn có thể có được một ý tưởng về mục tiêu cuối cùng trước khi sử dụng phần mềm đạt được nó.

Giao hàng và phản hồi

Sau khi trình bày cho khách hàng, họ đã vô cùng hạnh phúc với mô tả và đã hài lòng cho rằng đây là biểu tượng mà nắm bắt các thông điệp chính xác cho khách hàng của họ. Và chỉ yêu cầu một vài lựa chọn thay thế màu sắc để hoàn thành lựa chọn.

Tôi hạnh phúc với những màu sắc đã được chọn vì chúng có sự cân bằng tốt mang tinh thần cảm hứng của mindberry.

Màu này cũng đưa ra một gợi ý đối với các phần tử berry. Màu xanh xám đại diện cho quả màu xanh và đen, màu tím là đại diện cho loại quả màu chín và màu xanh đại diện cho lá. Điều này được hiểu rất tinh tế.

Các biểu tượng cũng sẽ đứng vững với thời gian so với ý tưởng berry như tôi nghĩ bạn đầu, hình dạng quả mọng chắc chỉ nhìn được trong vài ngày.

Theo quan điểm của tôi, thiết kế được chọn đơn giản, đủ để giúp mindberry đứng vững trong thập kỷ tới.

logo quy trinh 12 Hướng dẫn thiết kế logo Mindberry

logo quy trinh 11 Hướng dẫn thiết kế logo Mindberry

Theo Idesign dịch từ helveticbrands

Incoming search terms:

 • huong dan thiet ke logo
 • huong dan lam logo cong ty
 • phác thảo logo
 • cach thiet ke nha bang Adobe Illoustrator
 • huong dan thiet ke logo cho cong ty
 • huong dan thiet ke logo dong
 • huong dan thiet ke logo mindberry
 • huong dan tu thiet ke logo tren may tinh
 • logo tre tho
 • phác thảo tay

Thiết kế logo 3D khối cầu với CorelDraw

In this tutorial you’ll learn how to make a realistic 3d sphere logo. This tutorial is for designers who use CorelDraw as their main software. This kind of logo works well for technology focused companies, as it has a high-tech feel. After working through this tutorial you’ll be able to create similar designs in your work.

 


Step 1: Basic Elements

First of all you have to use CorelDraw with version 11+. In this tutorial I use CorelDraw X4. Okay lets get started. Let’s take a look at the basic elements used to create our design:

 1. Sphere
 2. “S” shape
 3. Background

Step 2: Creating Worksheet

First of all open your CorelDraw program. Now create a new file and set the paper size to A4 with a landscape view.


Step 3: Creating Circle

Create a circle using the Ellipse Tool. Find em on the left toolbar. Set it to 7×7 cm size.


Step 4: Creating Box

Create a box using the Rectangle Tool find em in the left toolbar. Make a box with the size 8,3 x 8,3 cm. Select both the box and the circle, then make it center width using buttons C + E.


Step 5: Convert to Curves

Select the box using Pick tool at the first upper left toolbar. Then convert the box into curves using Command + Q, or go to the upper toolbar then find Arrange > Convert to Curves.

This will allow you to edit the node or frame of the box. After that go to the Shape Tool. It’s the second upper left toolbar, and click em. Now you will see the node of the box.


Step 6: Creating Nodes

Using the Shape Tool to add 6 nodes to the box by double-clicking the line of the box, with the position shown below.


Step 7: Dragging Nodes

Select the node in the middle-left and drag using the Shape Tool. This applies also to the right node. Drag them to the middle with the position shown.


Step 8: Convert to Curves

Now still using the Shape Tool Left-click the line between the node that you have dragged, and convert it to curves using Convert Line to Curves.

It’s in the upper toolbar, until you see 2 arrows in the line. This applies also to all the lines between the middle node that you have dragged.


Step 9: Creating “S” Shape

Now still using the Shape Tool Left-click the arrow in the node and you can drag em, it will make a curvy shape. Drag the shape em until it looks like an “S” shape.

Step 10: Colorize the “S” Shape

Now the box is shaping like an “S” letter. Now let’s put color so they will look a little metallic. Select the “S” shape. Go to the Fountain Fill Tool, which is in the left bottom toolbar. Choose Custom fill on the color blend and make the type Radial.

Now you will see a color box. You can change the color by left-clicking it, fill the color with 50% Black on the left, and white on the right. You can make a custom fill by double-clicking at the color box. Fill the color with 50% Black on the middle left, and white on the middle right. Two custom colors in the middle will make the color gradient softer.

If you did it correctly it will look like this.

Step 11: Colorize the Circle

Now we will work with the sphere. Left-click the sphere, and go to the Fountain Fill Tool to colorize. After you open the Fountain Fill Tool, choose Custom color blend, and make it Radial Type.

Fill the left side Color box with the Dark Red Color. you can make this by clicking in others in the left bottom color palette. Set them to dark red by dragging it. And fill the right side with the normal Red color, this will make a gradient that goes from dark to light red.

If you id it correctly it will look like this.

Step 12: PowerClip

After that we are going to put the “S” shape into the sphere with the PowerClip tools. Left-click the “S” shape, and then go to the top toolbar and find Effect > Powerclip > Place Inside Container.

Then you will see a black arrow, Left-click em to the sphere, and now you will see that the “S” type is inside the sphere. You can go “inside” or “outside” the container by holding Command while double-clicking.

Step 13: Editing Inside The Container

Okay its getting more interesting right. Now we are going to edit inside the container, which is the sphere. Hold Command while double-licking the sphere and now you are inside the container. Make a custom box inside the container, and shape it.

Shape it using the Shape Tools

Step 14: Editing the Custom Shape

Now we are going to colorize the Custom Shape that you have created. Go to the Fountain Fill Tool, which is in the left bottom toolbar. Choose Custom fill on the color blend And make the type Linear.

Now you will see a color box. You can change the color by left-clicking it. Fill the color with Black on the left and right. and you can make a custom fill by double-clicking at the color box, fill the color with Black on the middle left, and middle right, and 50% Black in the center. Use a 45 degree angle.

Do this on both the Custom Shapes.

Now Send Two of the Custom Shape to the bottom layer by selecting both of them and pressing Command + Page down.

Okay now it looks cool.

Step 15: Adding Texture into the S shape

And now we are going to add a little texture to the “S” shape. I create this in Photoshop, so I won’t explain it in here. It is available in the ‘source’ file though

OK, now import the metal texture into your working file by pressing Command + I.

Click the Metal Texture and Place it inside the “S” shape Container using PowerClip (see step 12 for information on the process). Now if you do it correctly you will see something like this.

Here is the look from Outside the Container.

Step 16: Transparency

Now we have two containers the Sphere Container and the “S” shape Container. Now the “S” shape Container will have a texture, but it’s still too dark, so let’s lighten them up a little.

Go inside the “S” shape container by holding Command while Double-clicking. Inside the “S” shape container Click the Metal texture and go to Interactive Transparency Tools, it’s in the left bottom toolbar. We are going to make the metal texture a little bit transparent, in the Interactive Transparency Tools go to the upper left toolbar. There you will see a transparency type, set it to uniform. While still in the Interactive Transparency Tools, you will see a set transparency point tool, make the value 80.

If you do it right, then it will look like this from Outside the Container.

Step 17: Creating Shadow

Now we are going to add a little shadow to the custom shapes inside the sphere container, which gives an aura to the sphere. Go inside the Sphere container by hitting Command + Double-click, and select the two custom black shapes. After you select them, find the Interactive Shadow Tool, which is in the left bottom toolbar. After that, you will see that your cursor turns into boxes, hold and drag them to create a shadow.

Apply this on both custom shapes, and it will look like this from outside the container.

Step 18: Applying Racing Texture

Now we are going to apply a Racing Texture to the sphere. Inside the ‘source’ file you will find racing-texture.cdr. Import it into your working document.

Now we are going to put the texture into the red sphere. Select the texture and put it into the Sphere container with PowerClip (process explained in step 12).

Inside the Sphere Container put the texture at the bottom of the layer by pressing Command + Page Down. After that go to the Interactive Transparency Tool and set the type to uniform and set the transparency value to 80.

If you do it right, it will look like this outside the container.

Step 19: Making the Background

Now we’ll create a Background for the sphere. Make a rectangle or a box for the background, colorize it to a darker color or gray – it’s up to you. Custom fill it, like in step 11. Send the background into the bottom by pressing Command + Page Down.

After that put a shadow into the sphere using the Interactive Shadow Tool (see step 17).

Now we’ll leave that sphere for a little while. Now make a star shape using the Star Tool, which is located in the left toolbar. Left-click and drag into your document to make the star.

On the upper toolbar you will see a value of polygons for the star. Apply the value 8 to make an 8 corner star.

After you make a star go to the Distortion Tools in the left toolbar. When you click it, on the top toolbar will appear a Distortion Type, set it to ” Distortion.

Now grab the star, by holding and dragging Left-click, and make a clockwise circle move to distort the star.

Our background texture shape is complete, now put a color in it (any color) and apply the swirl to the sphere.

Step 20: Creating the Glow

We are going to make a glow, which will give the sphere an aura. Now create a little sphere with any size you like, as long it’s smaller than the red sphere. Use the Ellipse Tool to create it, and put and color in it you like.

Now create a shadow for the little sphere using the Interactive Shadow Tool, then drag it to the big red sphere. Instead of creating a black shadow now we are going to make a white shadow, set the Shadow opacity to max, Shadow Feathering to 62, and Shadow Color to White.

You can separate the shadow and the little circle by pressing Command + K. Duplicate the white glow and you’ll have the results below.


Final Image

You can customize it and make it more interesting by adding more Shadow, Glow, or even texture. The final design is below.