Lông vũ là đặc điểm duy nhất chỉ có ở các loài chim. Nó hỗ trợ cho việc bay, tạo ra một lớp cách ly giúp điều hòa thân nhiệt, ngoài ra còn được sử dụng để phô bày, ngụy trang hay làm tín hiệu.Chắc có lẽ do mang ý nghĩa  bay cao bay xa hơn chiếc lông vũ được chọn để làm biểu tượng cho việc thiết kế logo cho nhiều dịch vụ và công ty.Ngoài ra chiếc lông vũ còn là biểu tượng cho sự học thức, trước khi có bút bi hay bút hiện đại  thì lông vũ được sử dụng  như chiếc bút bây giờ.

Các logo dep dưới đây đều cảm hứng từ chiếc lông vũ, các logo đầu nhìn hơi cổ điển chỉ các logo gần cuối nhìn khá hiện đại.

1x1.trans 16 thiết kế logo đẹp cảm hứng từ chiếc lông vũ

 

1x1.trans 16 thiết kế logo đẹp cảm hứng từ chiếc lông vũ

 

1x1.trans 16 thiết kế logo đẹp cảm hứng từ chiếc lông vũ

 

1x1.trans 16 thiết kế logo đẹp cảm hứng từ chiếc lông vũ

 

1x1.trans 16 thiết kế logo đẹp cảm hứng từ chiếc lông vũ

 

1x1.trans 16 thiết kế logo đẹp cảm hứng từ chiếc lông vũ

 

1x1.trans 16 thiết kế logo đẹp cảm hứng từ chiếc lông vũ

 

1x1.trans 16 thiết kế logo đẹp cảm hứng từ chiếc lông vũ

 

1x1.trans 16 thiết kế logo đẹp cảm hứng từ chiếc lông vũ

 

1x1.trans 16 thiết kế logo đẹp cảm hứng từ chiếc lông vũ

 

1x1.trans 16 thiết kế logo đẹp cảm hứng từ chiếc lông vũ

 

1x1.trans 16 thiết kế logo đẹp cảm hứng từ chiếc lông vũ

 

1x1.trans 16 thiết kế logo đẹp cảm hứng từ chiếc lông vũ

 

1x1.trans 16 thiết kế logo đẹp cảm hứng từ chiếc lông vũ

 

1x1.trans 16 thiết kế logo đẹp cảm hứng từ chiếc lông vũ

 

1x1.trans 16 thiết kế logo đẹp cảm hứng từ chiếc lông vũ

Incoming search terms : logo dep, logo dep nhat, logo long vu, logo sang tao, thiet ke logo dep

This article was filed under Logo động vật.

Leave a Reply