Một graphic symbol (biểu tượng đồ họa) thường được sử dụng như là một phần của thiết kế logo để truyền đạt một ý tưởng hay khái niệm cụ thể một cách hiệu quả nhất.Các hình dạng (shape) của các logo nhiều vô số, nhưng một trong những hình dạng phổ biến nhất được sử dụng là vòng tròn.Các logo tròn đã trở thành một số trong những xu hướng phổ biến nhất trong thiết kế logo. vòng tròn là vô tận, đơn giản và đáng nhớ.

Trong bài này thietkelogos.vn sẽ giới thiệu 50 Logo tròn xuất sắc.Những logo đẹp này sử dụng các vòng tròn bằng nhiều cách sáng tạo, đôi khi có các kiểu chữ (Typeface), các biểu tượng (Symbol) và đôi khi thuần túy là hình ảnh.

Trong phần này chúng tôi sẽ giới thiệu 25 logo vòng tròn trước.

starbucks

1x1.trans 50 logo đẹp sử dụng vòng tròn xuất sắc (phần 1)
logo starbucks

1x1.trans 50 logo đẹp sử dụng vòng tròn xuất sắc (phần 1)

1x1.trans 50 logo đẹp sử dụng vòng tròn xuất sắc (phần 1)

1x1.trans 50 logo đẹp sử dụng vòng tròn xuất sắc (phần 1)

1x1.trans 50 logo đẹp sử dụng vòng tròn xuất sắc (phần 1)

1x1.trans 50 logo đẹp sử dụng vòng tròn xuất sắc (phần 1)

1x1.trans 50 logo đẹp sử dụng vòng tròn xuất sắc (phần 1)

1x1.trans 50 logo đẹp sử dụng vòng tròn xuất sắc (phần 1)

1x1.trans 50 logo đẹp sử dụng vòng tròn xuất sắc (phần 1)

1x1.trans 50 logo đẹp sử dụng vòng tròn xuất sắc (phần 1)

1x1.trans 50 logo đẹp sử dụng vòng tròn xuất sắc (phần 1)

1x1.trans 50 logo đẹp sử dụng vòng tròn xuất sắc (phần 1)

1x1.trans 50 logo đẹp sử dụng vòng tròn xuất sắc (phần 1)

1x1.trans 50 logo đẹp sử dụng vòng tròn xuất sắc (phần 1)

1x1.trans 50 logo đẹp sử dụng vòng tròn xuất sắc (phần 1)

1x1.trans 50 logo đẹp sử dụng vòng tròn xuất sắc (phần 1)

1x1.trans 50 logo đẹp sử dụng vòng tròn xuất sắc (phần 1)

1x1.trans 50 logo đẹp sử dụng vòng tròn xuất sắc (phần 1)

1x1.trans 50 logo đẹp sử dụng vòng tròn xuất sắc (phần 1)

1x1.trans 50 logo đẹp sử dụng vòng tròn xuất sắc (phần 1)

1x1.trans 50 logo đẹp sử dụng vòng tròn xuất sắc (phần 1)

1x1.trans 50 logo đẹp sử dụng vòng tròn xuất sắc (phần 1)

1x1.trans 50 logo đẹp sử dụng vòng tròn xuất sắc (phần 1)

1x1.trans 50 logo đẹp sử dụng vòng tròn xuất sắc (phần 1)

1x1.trans 50 logo đẹp sử dụng vòng tròn xuất sắc (phần 1)

50 logo đẹp sử dụng vòng tròn xuất sắc – phần 2

This article was filed under Mẫu logo đẹp.

2 Responses to “50 logo đẹp sử dụng vòng tròn xuất sắc (phần 1)”

  1. logo dep sử dụng vòng tròn tuyệt đẹp part 3- thietkelogos.vn

    […] 50 logo đẹp sử dụng vòng tròn xuất sắc (phần 1) […]

Leave a Reply