Các logo đẹp này đều sử dụng và lấy ý tưởng từ biểu tượng lá thư (mail symbol).

Trong khi bạn thưởng thức các logo dep này, bạn sẽ nhận thấy rằng các logo dưới đây không chỉ được sử dụng bởi các công ty trong dịch vụ Email hoặc cho nghành bưu chính.

Thật đơn giản giàu sáng tạo và độc đáo các thiết kế logo này đã mang lại cho người xem một cái nhìn thích thú bởi sự sáng tạo của mẫu logo.

Đây là phần 2, các bạn có thể chọn link dưới dể xem phần 1

1x1.trans Logo đẹp  logo từ biểu tượng lá thư (Part 2)

 

1x1.trans Logo đẹp  logo từ biểu tượng lá thư (Part 2)

 

1x1.trans Logo đẹp  logo từ biểu tượng lá thư (Part 2)

 

1x1.trans Logo đẹp  logo từ biểu tượng lá thư (Part 2)

 

1x1.trans Logo đẹp  logo từ biểu tượng lá thư (Part 2)

 

1x1.trans Logo đẹp  logo từ biểu tượng lá thư (Part 2)

 

1x1.trans Logo đẹp  logo từ biểu tượng lá thư (Part 2)

 

1x1.trans Logo đẹp  logo từ biểu tượng lá thư (Part 2)

 

1x1.trans Logo đẹp  logo từ biểu tượng lá thư (Part 2)

 

1x1.trans Logo đẹp  logo từ biểu tượng lá thư (Part 2)

 

1x1.trans Logo đẹp  logo từ biểu tượng lá thư (Part 2)

 

1x1.trans Logo đẹp  logo từ biểu tượng lá thư (Part 2)

 

1x1.trans Logo đẹp  logo từ biểu tượng lá thư (Part 2)

 

1x1.trans Logo đẹp  logo từ biểu tượng lá thư (Part 2)

 

1x1.trans Logo đẹp  logo từ biểu tượng lá thư (Part 2)

 

1x1.trans Logo đẹp  logo từ biểu tượng lá thư (Part 2)

 

1x1.trans Logo đẹp  logo từ biểu tượng lá thư (Part 2)

 

1x1.trans Logo đẹp  logo từ biểu tượng lá thư (Part 2)

 

1x1.trans Logo đẹp  logo từ biểu tượng lá thư (Part 2)

 

1x1.trans Logo đẹp  logo từ biểu tượng lá thư (Part 2)

 

1x1.trans Logo đẹp  logo từ biểu tượng lá thư (Part 2)

 

1x1.trans Logo đẹp  logo từ biểu tượng lá thư (Part 2)

 

1x1.trans Logo đẹp  logo từ biểu tượng lá thư (Part 2)

 Incoming search terms : logo dep, logo sang tao, logo dep nhat, logo email, logo dep nhat the gioi, logo la thu, logo đẹp

This article was filed under Mẫu logo đẹp.

Leave a Reply