logo hoa sen lotus logo (15)

Hoa sen trong Phật giáo là biểu tượng của sự thuần khiết và sinh hóa hồn nhiên . Ta xem qua mô hình về hoa sen : Gốc rễ của  hoa sen trong bùn, gốc lớn lên trong nước, và hoa nặng mùi thơm pristinely nằm trên mặt nước, phơi trong ánh sáng mặt trời. Mô.

Read More →